5 PENYAMARAN

Mempunyai warna badan yang  menyerupai sekeliling

CONTOH

KATAK

Skip Table of contents

Table of contents

Skip Navigation

Navigation

Skip Settings

Settings